Náš tým

Ve třídě „DUBÍNKŮ“ s dětmi pracují:

Pedagogové:
Bc. Simona Zámečníková – učitelka
Bc. Lenka Böhm – učitelka
Mgr. et Mgr. Martina Jančíková – ředitelka

Provoz mateřské školy zajišťují:
Lenka Šebestová – příprava a výdej stravy, úklid
Jarmila Hrnčířová – příprava a výdej stravy, úklid – ZÁSTUP
Vojtěch Zeman – školník, dovoz stravy