770 171 573
mssvinosice@seznam.cz

O nás

DENNÍ REŽIM  „DUBÍNKŮ“

6:45 – 8:15 – scházení se dětí ve třídě „Dubínků“, spontánní hry a aktivity dle

volby dětí, tvořivá činnost

8:15 – zamykání MŠ

8:15 – 9:30 – individuální či skupinové aktivity, výchovně vzdělávací (řízené, polořízené) činnosti,

zaměřené na citový, rozumový a tělesný rozvoj dle školního vzdělávacího programu, hygiena

9:30 – 9:45 – přesnídávka, hygiena

9:45 – 12.00 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

12:00 – 12:30 –  oběd, hygiena

12:15 – 12:45 – odchod dětí po obědě domů

12:45 – zamykání MŠ

12:30 – 14:30 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí, četba pohádky,

klidové aktivity pro děti, které nespí, hygiena

14:3014:45  – odpolední svačina, hygiena

14:45 – 16:15 – zájmové hry a aktivity dle volby dětí (spontánní i řízené),    pokračování v započatých dopoledních aktivitách, volná hra,

od 14:45           individuální odchod dětí domů

16:15 – uzamknutí MŠ

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ mají zajištěn pitný režim (voda, sirup , čaj, ovocný džus).

Režim dne se pružně přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí a  probíhajícím výchovně vzdělávacím aktivitám. Stanovena je pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Režim se upravuje v případě školních akcí nebo neočekávaných situací. Všechny děti po obědě odpočívají během četby pohádky, dále je délka odpočinku a spánku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.