Aktuality

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VE VĚCI OCHRANY OBYVATELSTVA A PREVENCI NEBEZPĚČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 S ÚČINNOSTÍ OD 10. ZÁŘÍ 2020

09.09._mz_noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest

 

 

 

 

 

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vydalo na základě mimořádného opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

v době od 4. května do 7. května 2020.

 

Formuláře k zápisu jsou ke stažení v záložce dokumenty na webu mateřské školy + doložení požadovaných kopií:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – vytisknout oboustranně!
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ + kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE – je přílohou čestného prohlášení, kterou musíte odevzdat!
  • KOPII RODNÉHO LISTU ŽADATELE (DÍTĚTE)

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Všechny výše uvedené a vyplněné formuláře prosím odevzdejte buď:

  • elektronicky do datové schránky školy či e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nestačí prostý mail!), v termínu od 4. – 7. května 2020,
  • nebo osobně v uzavřené obálce do označené schránky umístěné u vchodu do školy, a to pouze dne 7. května 2020, v čase od 8-16 hodin.

 

Datum pro doručení vyplněných formulářů k zápisu

je do 7. května 2020, 16.00 hodin.

 

Podrobnější pokyny včetně kritérií naleznete na Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 606 138 418 nebo na e-mail: mssvinosice.reditelka@seznam.cz.

Vyvěšeno 7. dubna 2020, ředitelka MŠ Martina Jančíková

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

proběhne dne 7. května 2020 od 14:00 hodin do 16:00 hodin v KANCELÁŘI MŠ.

S sebou vezměte – řádně vyplněnou žádost o přijetí včetně vyjádření lékaře, k předložení občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. V případě odlišného trvalého bydliště dítěte než zákonný zástupce, prosím o potvrzení trvalého pobytu dítěte v dané obci. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze osobně vyzvednout 7. dubna 2020 v mateřské škole (v době od 8.00 – do 16.00) nebo stáhnout na stránkách mateřské školy. Žádost o přijetí prosím vytisknout oboustranně.

„PÁR SCHŮDKŮ DO ŠKOLKY – VELKÝ KROK DO ŽIVOTA“

Den otevřených dveří v naší mateřské škole se uskuteční dne 7. dubna 2020, od 8:00 do 9:30 a od 15:00 do 16:00.

Těšíme se na Vás.

Vloženo 6. března 2020, ředitelka MŠ Martina Jančíková

INFORMACE K ZÁPISU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, 

na stránkách ZŠ Lipůvka již naleznete bližší informace k zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne dne 6. dubna 2020 (www.zslipuvka.cz)

Pokud se rozhodnete pro zápis  do jiné základní školy, vše potřebné si řešíte již individuálně.

Dne 26. března 2020 se jdeme s předškoláky podívat do ZŠ v Lipůvce

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020