Dokumenty

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

(vytisknout oboustranně)

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

(nedokládají pouze děti, které od nového školního roku budou plnit PŠD, dovrší k 31.8.2020 vč. 5-ti let věku)

 

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Směrnice o úplatě na š.r. 2020,2021

Dodatek č. 1 ŠŘ 

Dodatek č. 1 Školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád 2020,2021

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD DUBOVÝM KOPCEM SVINOŠICE