Dokumenty

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

(vytisknout oboustranně)

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁPIS pro školní rok 2020/2021

(nedokládají pouze děti, které od nového školního roku budou plnit PŠD, dovrší k 31.8.2020 vč. 5-ti let věku)

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád mateřské školy 19,20

Dodatek č. 1 ŠŘ – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

dodatek č.1 ŠŘ mimořádné opatření

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

smernice-o-uplate-za-predskolni-vzdelavani š.r.c19,20

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD DUBOVÝM KOPCEM SVINOŠICE