Náš tým

Chod mateřské školy zajišťují:

Pedagogičtí zaměstnanci:

Mgr. et Mgr. Martina Jančíková – ředitelka

Bc. Zuzana Brunclíková – učitelka

Mgr.,Bc. Irena Vichtová – učitelka, ŠA

Tatiana Virbová – asistentka pedagoga

Bc. Simona Valová (roz. Zámečníková) – učitelka, RD

Správní zaměstnanci:

Zdenka Fricová – vedoucí stravování, provozní

Vojtěch Zeman – školník, dovoz stravy

Jarmila Hrnčířová, Lenka Šebestová –  ZÁSTUP

 

VOLNÉ POZICE V MŠ