Náš tým

Chod mateřské školy zajišťují:

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. Zuzana Brunclíková – učitelka, zástup za RD

Bc. Simona Valová (roz. Zámečníková) – učitelka, RD

Bc. Lenka Böhm – učitelka

Zdenka Fricová – asistent pedagoga

Mgr. et Mgr. Martina Jančíková – ředitelka

Správní zaměstnanci:

Lenka Šebestová – příprava a výdej stravy, úklid

Zdenka Fricová – vedoucí stravování

Jarmila Hrnčířová – příprava a výdej stravy, úklid – ZÁSTUP

Vojtěch Zeman – školník, dovoz stravy