Náš tým

Chod mateřské školy zajišťují:

Pedagogičtí zaměstnanci:

Bc. Zuzana Brunclíková – učitelka

Zdenka Fricová – učitelka, školní asistentka

Mgr. et Mgr. Martina Jančíková – ředitelka

Bc. Simona Valová (roz. Zámečníková) – učitelka, RD

Správní zaměstnanci:

Lenka Šebestová – příprava a výdej stravy, úklid

Zdenka Fricová – vedoucí stravování

Vojtěch Zeman – školník, dovoz stravy

Jarmila Hrnčířová – příprava a výdej stravy, úklid – ZÁSTUP

 

VOLNÉ POZICE V MŠ

učitelka – zkrácený úvazek 0,5

nástup 1.9.2021,  na dobu určitou do 31. 8. 2022

 

školní asistent  – zkrácený úvazek 0,4

nástup 1.9.2021, na dobu určitou do 31.8. 2022