GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v Mateřské škole

pod Dubovým kopcem Svinošice

MEMORANDUM KE ZPRACVOÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ