O nás

 

DENNÍ REŽIM  „DUBÍNKŮ“

06:45 – 08:15 – scházení dětí ve třídě „Dubínků“, spontánní hry dle

volby dětí, tvořivé činnosti

08:15                    –  zamykání MŠ

08:15 – 09:45 – aktivity zaměřené na výchovu a

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný

rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího

programu, individuální a skupinové činnosti a vzdělávací aktivity, hygiena

09:00 – 09:20 – přesnídávka, hygiena

09:45 – 11:45 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11:45 – 12:15  – oběd, hygiena

12:15 – 12:30 – odchod dětí po obědě domů

12:30                    – zamykání MŠ

12:15 – 14:15 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí, četba pohádky,

klidové aktivity pro děti, které nespí

14:1514:35 – odpolední svačina, hygiena

14:30 – 16:15 – zájmové hry a aktivity dle volby dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, volná hra

od 14:45           – individuální odchod dětí domů

16:15                    – uzamčení MŠ

 

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ mají zajištěn pitný režim (voda, šťáva, čaj, ovocný džus).

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku, pouze ojediněle se přizpůsobuje programu MŠ (výlety, exkurze, školní akce). Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.