O nás

 

DENNÍ REŽIM  „DUBÍNKŮ“

 

06:30 – 08:00 – scházení dětí ve třídě „Dubínků“, spontánní hry dle

volby dětí, individuální i skupinové činnosti

08:00                  zamykání MŠ

08:00 – 09:45 – spontánní činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný

rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího

programu, individuální a skupinové vzdělávací aktivity, řízené a

polořízené činnosti, hygiena

08:45 – 09:15 – přesnídávka

09:45 – 11.45 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd, hygiena

11:45 – 12:15 – oběd

12:15 – 12:30 – odchod dětí po obědě domů

12:30                  zamykání MŠ

12:15 – 14:15 – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek dětí, četba pohádky,

klidové aktivity pro děti, které nespí

14:1514:45 – odpolední svačina

14:45 – 16:30 – zájmové hry a aktivity dle volby dětí,   pokračování v započatých

dopoledních aktivitách, volná hra

od 14:45           individuální odchod dětí domů

16:30                 uzamčení MŠ

 

Po celou dobu pobytu dětí v MŠ mají zajištěn pitný režim (voda, šťáva, čaj, ovocný džus).

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku, pouze ojediněle se přizpůsobuje programu MŠ (výlety, exkurze, školní akce). Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.