Kontakt

Mateřská škola pod Dubovým kopcem Svinošice, příspěvková organizace
Svinošice 1
679 22 Lipůvka

IČO: 073 68 089

ID datové schránky: 5wgnfq7

Číslo účtu: 5416672399/0800 – Česká spořitelna, a.s.

E-mail MŠ: mssvinosice@seznam.cz
Telefon MŠ: +420 770 171 573 – ODHLÁŠKY STRAVY, OMLOUVÁNÍ DĚTÍ – KRÁTKOU SMS ZPRÁVOU (jméno dítěte + od …do … vč.)

Ředitelka: Mgr. et Mgr. Martina Jančíková
E-mail: mssvinosice.reditelka@seznam.cz
Telefon: +420 606 138 418

Zřizovatel MŠ: 

Obec Svinošice

 

Pověřenec GDPR pro MŠ: Bc. Jaroslav Kocián

Rooseveltova 10, 602 00 Brno                                                                 

Tel. kontakt:+ 420 725 654 319                                                                    

E-mail: gdpr@jkaccounting.cz 

ID datové schránky: mqhehgz